Daňový kalendář 2021

S blížícím se koncem roku se přiblíží i nové daňové období. V roce 2021 čeká firmy, OSVČ i fyzické osoby řada daňových povinností. Je třeba pohlídat termíny plateb u daně z nemovitostí, silniční daně, spotřební daně. Povinnosti se týkají daně z příjmů, daně z přidané hodnoty i daně z pojistného. Daňový kalendář nezapomíná ani na energetické daně, daň z hazardních her nebo daň z biopaliv.

 

Připravili jsme pro vás přehledný Daňový kalendář na rok 2021. Veškeré daňové povinnosti jsou pečlivě zaznamenány přehlednou a stručnou formou. Potřebné údaje si lze zkopírovat do telefonu, vložit do osobního kalendáře v PC nebo tabletu. Veškeré formuláře pro splnění daňových povinností jsou dostupné na webu Finanční správy.

 

Návod na stažení daňového kalendáře na rok 2021

 

Import kalendáře ze stránek

 

Kalendář ke stažení je připraven tak, abyste jej mohli uložit v mobilu, outlooku nebo Gmailu. Ve formátu iCAL (iCalendar) importujte daňový kalendář 2021 ke stažení.

Přinášíme návod pro nejčastější aplikace

Import události do aplikace Microsoft Outlook

Internetový kalendář bude automaticky aktualizován, pokud se na těchto stránkách objeví důležitá změna.

  1. V aplikaci Outlook klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Nastavení účtů.
  2. Na kartě Internetové kalendáře klepněte na tlačítko Nový.
  3. Vložte následující webovou adresu
  4. Klepněte na tlačítko Přidat.
  5. Do pole Název složky zadejte název kalendáře tak, jak se má zobrazovat v aplikaci Outlook, a pak klepněte na tlačítko OK.

Import události do aplikace Google Calendar (pro mobily s Androidem)

Kalendář bude automaticky aktualizován, pokud se na těchto stránkách objeví důležitá změna. Postupujte následovně:

  1. V aplikaci Google Calendar klepněte na menu vedle položky Jiné kalendáře
  2. V menu klepněte na položku Přidat pomocí adresy URL
  3. Vložte následující webovou adresu: 
  4. V aplikaci Google Calendar v Nastavení otevřete ZOXO - Daňový kalendář 2021 a zapněte synchronizaci

 


 

Daňový kalendář 2021 detailně

 

Leden

11.  spotřební daň

         splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

19. Intrastat 

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. spotřební daň

         splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z hazardních her

         daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za prosinec 2020

         daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 2020

         kontrolní hlášení za prosinec 2020

         kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí 2020

         souhrnné hlášení za prosinec 2020

         souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2020

25. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020

25. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za prosinec 2020

Únor

1. biopaliva

         hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

1. daň silniční

         daňové přiznání a daň za rok 2020

1. daň z nemovitých věcí

         daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021

1. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021

9. spotřební daň

         splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň z příjmů

         podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

         podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020

16. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

22. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

         splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za leden 2021

         kontrolní hlášení za leden 2021

         souhrnné hlášení za leden 2021

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za leden 2021

 

Březen

1. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

         podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

12. spotřební daň

         splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň z příjmů

         čtvrtletní záloha na daň

16. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

22. daň z příjmů

         elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za únor 2021

         kontrolní hlášení za únor 2021

         souhrnné hlášení za únor 2021

25. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021

25. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za únor 2021

29. spotřební daň

         splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

 

Duben

1. daň z příjmů

         podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

         podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020

9. spotřební daň

         splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň silniční

         záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021

20. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

26. spotřební daň

         splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

26. daň z hazardních her

         daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021

26. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za březen 2021

         daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí 2021

         kontrolní hlášení za březen 2021

         kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2021

         souhrnné hlášení za březen 2021

         souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2021

26. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021

26. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za březen 2021

30. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

 

Květen

10. spotřební daň

         splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

18. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická form

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za duben 2021

         kontrolní hlášení za duben 2021

         souhrnné hlášení za duben 2021

25. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021

25. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za duben 2021

         splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. daň z nemovitých věcí

         splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

         splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

Červen

9. spotřební daň

         splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň z příjmů

         čtvrtletní záloha na daň

         pololetní záloha na daň

16. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

21. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

         splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za květen 2021

         kontrolní hlášení za květen 2021

         souhrnné hlášení za květen 2021

25. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021

25. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za květen 2021

30. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

 

Červenec

1. daň z příjmů

         podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

2. oznámení CRS (GATCA)

         podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2. oznámení FATCA

         podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

12. spotřební daň

         splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň silniční

         záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021

20. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26. daň z hazardních her

         daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021

26. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za červen 2021

         daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2021

         kontrolní hlášení za červen 2021

         kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí 2021

         souhrnné hlášení za červen 2021

         souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2021

26. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021

26. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)

26. spotřební daň

         daňové přiznání za červen 2021

         splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

30. Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

 

Srpen

2. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021

9. spotřební daň

         splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

17. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

         splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za červenec 2021

         kontrolní hlášení za červenec 2021

         souhrnné hlášení za červenec 2021

25. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021

25. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za červenec 2021

31. daň z nemovitých věcí

         splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

31. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021

 

Září

9. spotřební daň

         splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň z příjmů

         čtvrtletní záloha na daň

16. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

         splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

27. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za srpen 2021

         kontrolní hlášení za srpen 2021

         souhrnné hlášení za srpen 2021

27. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021

27. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za srpen 2021

30. daň z přidané hodnoty

         žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

30. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2021

 

Říjen

11. spotřební daň

         splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň silniční

         záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021

18. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. daň z hazardních her

         daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za září 2021

         daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2021

         kontrolní hlášení za září 2021

         kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí 2021

         souhrnné hlášení za září 2021

         souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2021

25. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021

25. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za září 2021

         splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. daň z přidané hodnoty

         poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

 

Listopad

1. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021

1. Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

9. spotřební daň

         splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

16. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

22. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

         splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za říjen 2021

         kontrolní hlášení za říjen 2021

         souhrnné hlášení za říjen 2021

25. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021

25. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za říjen 2021

30. daň z nemovitých věcí

         splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021

 

Prosinec

10. spotřební daň

         splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň silniční

         záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

15. daň z příjmů

         čtvrtletní záloha na daň

         pololetní záloha na daň

16. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za listopad 2021

         kontrolní hlášení za listopad 2021

         souhrnné hlášení za listopad 2021

27. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021

27. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za listopad 2021

         splatnost daně za listopad 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

31. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2021

Autor: redakce ZOXO, férový poskytovatel půjček bez registru.

 

Další články

 

Refinancování nevýhodných půjček

Vše o refinanocování půjčky

Refinancovat můžete jednu, nebo více nevýhodných půjček. Pokud pro vás vaše současná půjčky přestala být výhodná, spočítejte si u nás výši našich splátek a prostudujte naše podmínky financování.

Více informací

 

 

Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr

Díky revolvingovému úvěru můžete opakovaně čerpat peníze do sjednaného limitu. Úroky se vždy počítají pouze z aktuální dlužné částky. Na stejném principu funguje například kreditní karta.

Více informací


 

ZOXOvinky - blog a financích a podnikání

Proč je půjčka online tak výhodná?

Půjčka online je v dnešní době stále více populární a proto si ji můžete vyřídit kdykoliv a kdekoliv, třeba právě teď na našich stránkách. Co k tomu potřebujete?

Více informací