NE, půjčky poskytujeme i příslušníkům jiných národností. Žadatel ale musí vždy ručit nemovitostí, která je na území ČR.