Výpočet RPSN

Jedná se o zkratku slov „Roční Procentní Sazba Nákladů“, což je číslo vyjádřené procenty celkově půjčené částky, které lze využít pro srovnání „ceny“ jednotlivých půjček. Platí, že čím je RPSN nižší, tím je půjčka nebo úvěr levnější. Tento nenápadný ukazatel zásadně rozhoduje o jeho výhodnosti. RPSN posuzujte hned vedle úrokové sazby. Je dokonce důležitější než samotný úrok, protože je komplexnější a lépe vzájemně porovnatelnější. Bohužel banky i soukromí poskytovatelé často zvýrazňují pouze úrokovou sazbu a na roční procentuální sazbu nákladů již není tak často zdůrazňována (ze zákona musí být u spotřebitelských úvěrů vždy uvedena).

 

Pokud žádáte o půjčku, dbejte vždy na tyto 3 body

 • vždy žádejte o informaci o výši RPSN
 • nespoléhejte jen na vzorovou kalkulaci 
 • RPSN by mělo být co nejblíže k úrokové sazbě 
 

 


 

 

Vzorec výpočtu

Vzorec výpočtu RPSN

 • S = celková současná hodnota finančních toků
 • Ak = součet všech finančních toků
 • tk = čas, který uplynul od poskytnutí půjčky (vyjádřená v letech)
 • X = roční procentní sazba nákladů

 

   

 

Výpočet si může spočítat na této RPSN kalkulačce, která je volně ke stažení.

Aktuální verze výpočtu RPSN zveřejněná Evropskou komisí ze dne 1.3.2013. Kalkulátor je plně v českém jazyce a je možné na něm simulovat potřebné výpočty.

 

 

Zajímá vás, jaký je rozdíl mezi RPSN a běžným úrokem? 

RPSN v sobě zahrnuje samotný úrok a k tomu jsou připočítány i nejrůznější poplatky spojené s žádostí, vyřízením, vedením a splacením úvěru nebo pojištění. Půjčka pak může mít i velmi nízkou (nebo dokonce nulovou) úrokovou sazbu, ale přesto pro vás bude drahá. Povinnost informovat zájemce o výši RPSN ukládá poskytovatelům úvěru zákon o spotřebitelském úvěru. Jaké nejčastější poplatky se tedy v praxi v souvislosti s úvěry využívají?

 • poplatek za sjednání úvěru 
 • poplatek za uzavření úvěrové smlouvy
 • poplatek za správu úvěru
 • poplatek za vedení úvěrového účtu
 • poplatek za první navýšenou splátku
 • poplatek v podobě pojištění

Tyto poplatky mohou být účtovány měsíčně, ročně nebo i jednorázově ke sjednání úvěru. RPSN je ale rozpustí do celého roku. Protože je většina sjednávaných půjček spíše dlouhodobého charakteru, může si pak dlužník udělat lepší představu o tom, kolik vlastně bude muset poskytovateli zaplatit peněz.

Samotná rovnice pro výpočet RPSN je uvedena v Zákoně č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, konkrétně v Příloze č. 5. Výsledkem výpočtu RPSN je číslo, které odpovídá výši nákladů, které jsou s budoucím splacením úvěru spojené. Často je o něco málo vyšší než úroková sazba (navýšená o poplatky), ale nemusí tomu tak být vždy. Roční procentuální sazbu nákladů mají povinnost uvádět pouze poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, což jsou úvěry v rozmezí od 5 000 do 1 880 000 Kč. Netýká se tedy přímo malých mikropůjček nebo naopak hypotečních úvěrů. Pokud je úvěr nebo půjčka poskytnut podle Obchodního zákoníku povinnost uvádět RPSN také odpadá. Neznamená to však, že byste si ji nemohli vyčíslit nebo její vyčíslení požadovat po poskytovateli úvěru. Jestliže u spotřebitelského úvěru věřitel RPSN nezveřejní a nebude ho chtít poskytnout, tak se úvěr úročí diskontní sazbou ČNB.

 

 

 

Je pochopitelné, že pokud má úvěr úrokovou míru např. 8 % p.a., díky dalším poplatkům nezaplatíte ročně jen zmíněných 8 % z vypůjčené sumy, ale více. RPSN tedy představuje právě přepočítanou, resp. skutečnou hodnotu ceny úvěru (tedy to, co vás vypůjčené peníze budou ročně stát navíc), ve které jsou zahrnuty vedle úrokové sazby i zmíněné další náklady. V praxi tak bývá RPSN o něco vyšší než roční úroková sazba. O kolik je RPSN vyšší udává kolik dalších poplatků je s úvěrem spojených. V ideálním případě by mělo být RPSN totožné s roční úrokovou sazbou. To se ovšem nestává, protože by to znamenalo, že s úvěrem nejsou spojeny žádné další poplatky.

V některých případech může být hodnota RPSN i výrazně vyšší než úrok. Náklady na splacení úroku primárně ovlivňuje úroková míra, nepřímo však závisí i na délce splatnosti. Zejména u rychlých půjček a mikropůjček, které mají splatnost řádově v délce týdnů či měsíců, si tohoto úkazu všimnete. Bude-li mít půjčka splatnost měsíc a výše poplatků se započítá do vzorce pro „Roční Procentní Sazbu Nákladů“, může se zdát RPSN velmi vysoké. Krátkodobé půjčky jsou však výjimka a uděláte mnohem lépe, pokud je budete porovnávat podle celkově přeplacené částky. 

Výpočet RPSN

 • X = RPSN,
 • m = číslo posledního čerpání,
 • k = je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m,
 • C= je částka čerpání k,
 • tk = interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t 1 = 0,
 • m' = číslo poslední splátky nebo platby poplatků,
 • l = číslo splátky nebo platby poplatků,
 • Dl = výše splátky nebo platby poplatků,
 • s= interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého splátky nebo

 

Výhodný nebo nevýhodný úvěr?

RPSN je dnes hlavním ukazatelem výhodnosti a ceny úvěru. Pokud si srovnáváte více konkurenčních nabídek, určitě byste s ním měli pracovat. 

Jsou další dvě kritéria podle, kterých se můžete rozhodnout při výběru správného úvěru:

 1. Výše splátky. Porovnat dvě nabídky a vybrat tu lepší podle nižší splátky, ale pozor, nabídky musí být úplně stejné (délka i výše úvěru a další poplatky).
 2. Výše přeplatku. Na základě přeplatku zjistíte, kolik přeplatíte nad půjčenou částku (jistinu). Nevypovídá to ale vůbec o ekonomické výhodnosti úvěru. Například za hypotéku na 30 let pravděpodobně přeplatíte více než za stejně vysoký spotřebitelský úvěr na 3 roky, to ale neznamená, že kratší spotřebitelský úvěr je výhodnější.

 

Je samozřejmé, že cena úvěru není často úplně tím rozhodujícím faktorem. Můžete totiž zvolit záměrně i dražší úvěr, když jeho poskytovatel nabízí lepší služby a servis.

K takovéto volbě by však mělo dojít vždy cíleně. Rozhodně byste neměli zvolit daný úvěrový produkt, protože jste se domnívali, že pro vás bude výhodnější.