Daňový kalendář 2020

Brzy se překleneme na rok 2020, to znamená nové daňové povinnosti pro nadcházející rok jak pro firmy a OSVČ, tak i pro fyzické osoby.  Jedná se například o daň z nemovitostí, silniční, spotřební. Patří sem i daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a daň z pojistného.  Také daň z biopaliva, energetické daně nebo daň z hazardních her.

Připravili jsme pro vás Daňový kalendář na rok 2020, kde naleznete termíny všech daňových povinností pro nastávající rok. Přehledný a stručný. Tak, abyste si mohli lehce potřebné údaje zkopírovat a vložit do vašeho osobního kalendáře v telefonu, tabletu nebo PC. Všechny formuláře v elektronické podobě si můžete stáhnout zde, na webu Finanční správy.

 

Návod na stažení daňového kalendáře na rok 2020

 

Import kalendáře ze stránek

Kalendář na stránkách můžete uložit do vašeho mobilu, GMailu nebo Outlooku. Stačí importovat URL zde ve formátu ICAL (iCalendar).
Pro nejčastější klienty je na stránách uveden i návod

Import události do aplikace Microsoft Outlook

Pro připojení kalendáře jako Internetový kalendář, který bude automaticky aktualizován při přidání akcí na těchto stránkách, lze využít následující postup:

  1. V aplikaci Outlook klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Nastavení účtů.
  2. Na kartě Internetové kalendáře klepněte na tlačítko Nový.
  3. Vložte následující webovou adresu
  4. Klepněte na tlačítko Přidat.
  5. Do pole Název složky zadejte název kalendáře tak, jak se má zobrazovat v aplikaci Outlook, a pak klepněte na tlačítko OK.

Import události do aplikace Google Calendar (pro mobily s Androidem)

Pro připojení celého kalendáře, který bude automaticky aktualizován při přidání akcí na těchto stránkách, lze využít následující postup:

  1. V aplikaci Google Calendar klepněte na menu vedle položky Jiné kalendáře
  2. V menu klepněte na položku Přidat pomocí adresy URL
  3. Vložte následující webovou adresu: 
  4. V aplikaci Google Calendar v Nastavení otevřete ZOXO - Daňový kalendář 2020 a zapněte synchronizaci

 


 

Daňový kalendář 2020 detailně

 

Leden

9.  spotřební daň

         splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

17. Intrastat 

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

         splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

27. daň z hazardních her

         daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019

27. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za prosinec 2019

         daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 2019

         kontrolní hlášení za prosinec 2019

         kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí 2019

         souhrnné hlášení za prosinec 2019

         souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2019

27. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019

27. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za prosinec 2019

31. biopaliva

         hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31. daň silniční

         daňové přiznání a daň za rok 2019

31. daň z nemovitých věcí

         daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020

31. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

 

Únor

10. spotřební daň

         splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

17. daň z příjmů

         podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

         podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019

18. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

         splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za leden 2020

         kontrolní hlášení za leden 2020

         souhrnné hlášení za leden 2020

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za leden 2020

 

Březen

2. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

         podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

11. spotřební daň

         splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

16. daň z příjmů

         čtvrtletní záloha na daň

17. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z příjmů

         elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za únor 2020

         kontrolní hlášení za únor 2020

         souhrnné hlášení za únor 2020

25. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020

25. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za únor 2020

26. spotřební daň

         splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

31. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

 

Duben

1. daň z příjmů

         podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

         podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019

9. spotřební daň

         splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň silniční

         záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020

20. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

24. spotřební daň

         splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

27. daň z hazardních her

         daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020

27. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za březen 2020

         daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí 2020

         kontrolní hlášení za březen 2020

         kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2020

         souhrnné hlášení za březen 2020

         souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2020

27. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020

27. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za březen 2020

30. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020

 

Květen

11. spotřební daň

         splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za duben 2020

         kontrolní hlášení za duben 2020

         souhrnné hlášení za duben 2020

25. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

25. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za duben 2020

         splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 

Červen

1. daň z nemovitých věcí

         splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

         splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

1. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

9. spotřební daň

         splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň z příjmů

         čtvrtletní záloha na daň

         pololetní záloha na daň

16. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

22. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

         splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za květen 2020

         kontrolní hlášení za květen 2020

         souhrnné hlášení za květen 2020

25. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

25. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za květen 2020

30. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020

 

Červenec

1. daň z příjmů

         podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

2. oznámení CRS (GATCA)

         podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

2. oznámení FATCA

         podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10. spotřební daň

         splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň silniční

         záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020

17. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27. daň z hazardních her

         daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020

27. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za červen 2020

         daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2020

         kontrolní hlášení za červen 2020

         kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí 2020

         souhrnné hlášení za červen 2020

         souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2020

27. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020

27. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)

27. spotřební daň

         daňové přiznání za červen 2020

         splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

30. Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

31. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

 

Srpen

10. spotřební daň

         splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

18. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

         splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za červenec 2020

         kontrolní hlášení za červenec 2020

         souhrnné hlášení za červenec 2020

25. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020

25. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za červenec 2020

31. daň z nemovitých věcí

         splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

31. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020

 

Září

9. spotřební daň

         splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň z příjmů

         čtvrtletní záloha na daň

16. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

21. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

         splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za srpen 2020

         kontrolní hlášení za srpen 2020

         souhrnné hlášení za srpen 2020

25. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020

25. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za srpen 2020

30. daň z přidané hodnoty

         žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

30. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

 

Říjen

12. spotřební daň

         splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň silniční

         záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020

16. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26. daň z hazardních her

         daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020

26. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za září 2020

         daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2020

         kontrolní hlášení za září 2020

         kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí 2020

         souhrnné hlášení za září 2020

         souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2020

26. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020

26. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za září 2020

         splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

30. Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

31. daň z přidané hodnoty

         poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

 

Listopad

2. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

9. spotřební daň

         splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

18. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

20. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. spotřební daň

         splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

25. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za říjen 2020

         kontrolní hlášení za říjen 2020

         souhrnné hlášení za říjen 2020

25. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020

25. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za říjen 2020

30. daň z nemovitých věcí

         splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

30. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020

 

Prosinec

10. spotřební daň

         splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

15. daň silniční

         záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

15. daň z příjmů

         čtvrtletní záloha na daň

         pololetní záloha na daň

16. Intrastat

         podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma

21. daň z příjmů

         měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

28. daň z přidané hodnoty

         daňové přiznání a daň za listopad 2020

         kontrolní hlášení za listopad 2020

         souhrnné hlášení za listopad 2020

28. energetické daně

         daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020

28. spotřební daň

         daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)

         daňové přiznání za listopad 2020

         splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

31. daň z příjmů

         odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

Autor: redakce ZOXO

 

Další články

 

ZOXOvinky - blog o životě a financích

Znáte svého věřitele?

Český text obchodních podmínek a licence od České národní banky. Přesto si nepůjčujete peníze od české společnosti, ale od firmy, kde se linie vlastníků rozprostírá v zemích bývalého Sovětského svazu. Které společnosti se mohou pyšnit českým kapitálem?

Více informací

 

 

ZOXOvinky - blog o životě a financích

Jak vytvořit a spravovat domácí rozpočet

Mít rodinný rozpočet je i dnes pro mnoho lidí z jejich pohledu zbytečná věc, protože si většinou myslí, že i bez něj mají přehled o svých výdajích a za co přesně utrácí.

Více informací


 

ZOXOvinky - blog a financích a podnikání

Proč je půjčka online tak výhodná?

Půjčka online je v dnešní době stále více populární a proto si ji můžete vyřídit kdykoliv a kdekoliv, třeba právě teď na našich stránkách. Co k tomu potřebujete?

Více informací