Jak vyplnit online daňové přiznání

V roce 2021 můžete využít několik novinek v podání daňového přiznání. Posouvá se lhůta, do kdy podat daňové přiznání a zároveň můžete využít podání elektronickou formou. Připravili jsme průvodce, jak vyplnit daňové přiznání. 

 

V roce 2021 můžete daňové přiznání podat později

Každý rok se opakuje stejná praxe. K daňovému přiznání se dostáváme na konci března a termín podání 31. 3. stihneme jen s obtížemi. 

Pro rok 2021 zavádí správci daně novinku, přidávají možnost podat daňové přiznání elektronicky. Kdo tuto novinku využije, má možnost podat daňové přiznání později. Zároveň platí, že má možnost i pozdější daňové povinnosti. 

Kromě zmíněné možnosti, elektronického daňového přiznání, existují 3 výjimky, kdy není třeba podat daňové přiznání do 31.3.

Pozdější podání daňového přiznání:

 1. Účetní uzávěrka s auditorem nebo zpracování přiznání daňovým poradcem.
 2. Datum 31.3. je víkend nebo svátek, pak se přiznání podává následující pracovní den. 
 3. Prodloužení lhůty od správce daně. 

Poslední možností prodloužení je uplatnění příjmů ze zahraničí, pak se povinnost odsouvá až do konce října. 

 

Lhůty pro podání daňového přiznání v roce 2021

 • Prodloužení termínu pro podání fyzického daňového přiznání: do 3. května 2021.
 • Prodloužení termínu pro elektronické podánído 1. června 2021.
 • Daňové přiznání přes datovou schránku: do 1. června 2021.

 

Formuláře pro daňová přiznání

Formulář pro uplatnění paušálu.
 

Jak vyplnit daňové přiznání

Formulář je třeba si stáhnout a vyplnit hůlkovým písmem (v případě tisku prázdného formuláře). Vyplňujete pouze bílá pole. Také můžete šablonu vyplnit přímo v počítači, následně vytisknout a odnést na finanční úřad (nebo zaslat poštou). 

V roce 2021 máte možnost využít novinku. Na daňovém portálu jsou zjednodušené formuláře. Využít je mohou osoby s elektronickým podpisem (občanka s čipem, možnost zřízení podpisu v bance) nebo osoby, které využívají datovou schránku. 

 

Co vyplnit do daňového přiznání

Ať už uplatňujete paušál nebo skutečné výdaje, nutností je sečíst veškeré příjmy

Živnostníci zpravidla sečtou příjmy ze všech faktur vystavených v minulém roce

Kdo zároveň podniká a je i zaměstnanec, uvádí zdanitelné příjmy ze zaměstnání. V takovém případě dokládáte potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. 

Následně spočítáte skutečné výdaje nebo uplatníte výdajový paušál (liší se dle typu živnosti).

Společně s daňovým přiznáním vyplňujete přehledy pro svou zdravotní pojišťovnu a pro správu sociálního zabezpečení. 

 

Podrobný průvodce vyplněním daňového přiznání

 1. V prvním oddílu vyplníte osobní údaje, zdaňovacím obdobím je 1 rok. Uvádějte i telefon a email, usnadní to komunikaci s finančním úřadem. 
 2. OSVČ zpravidla vyplňují část: Výpočet dílčího základu daně. Zaškrtnete políčko o uplatnění výdajů procentem z příjmů a uvedete celkový roční hrubý příjem. Následně vyplníte procento výdajového paušálu a spočítáte dílčí základ daně. 
 3. Pokud jste začali podnikat v minulém roce, vyplňujete i tabulku C.

 

Výpočet dílčího základu daně

Na druhé a třetí straně formuláře dopočítáte a vyplníte základ daně. Také zde můžete uplatnit slevy na dani a daňová zvýhodnění. 

Zde uvádíte i případné příjmy ze zaměstnání. 

 

Odečitatelné položky a slevy

 • Dary (charita), úroky z hypotečního úvěru, penzijní připojištění. 
 • Slevy na poplatníka, na děti (nezletilé a zletilé studující), slevu na manželku nebo na osobu ZTP/P.

 

Daň 

Daň se počítá ve výši 15 % z daňového základu sníženého o slevy a odečitatelné položky. 

 

 

Kdo nemusí podávat daňové přiznání

Daňové přiznání nemusí podávat zaměstnanec (vyúčtování provádí mzdová účetní). Zároveň nemusíte podávat daňové přiznání, pokud jste zaměstnanec a máte vedlejší příjmy v úhrnu do 30 tisíc korun ročně. 

 

Paušální daň

Využít můžete zároveň přihlášení k paušální dani. Každý měsíc budete odvádět určenou částku (5 469 Kč, ale částka se může každý rok měnit) a nebudete mít povinnost podávat daňové přiznání ani formuláře na pojišťovnu. Zároveň to znamená, že finanční úřad nebude takové subjekty kontrolovat. 

 

Co přiložit k daňovému přiznání

K daňovému přiznání přikládáte potvrzení o slevách a odčitatelných položkách.

 

Doručení daňového přiznání

Častou chybou je, doručení přiznání jinému finančnímu úřadu. Daňové přiznání podáváte místně příslušnému finančnímu úřadu, podle adresy, kde máte trvalé bydliště. 

 


 

Další důležité informace 

ZOXOvinky - blog o financích a podnikání

Refinancování půjčky

Zbavte se nevýhodné půjčky a refinancujte za výhodnějších podmínek. Jednoduše požádejte svého aktuálního věřitele o vyčíslení půjčky a ostatní papírování vyřídíme za vás. 

Více informací
 
ZOXOvinky - jak podat daňové přiznání

Půjčka bez registru

Dostali jste se do tíživé finanční situace a máte problémy s vyřízením běžné bankovní půjčky? Pak je řešením půjčka bez registru. 

Více informací
ZOXOvinky - informace jak vyplnit daňové přiznání

Půjčka on-line

Na trhu se pohybuje velké množství poskytovatelů nebankovních půjček a orientovat se v nich je problematické. Zde popisujeme několik důležitých věcí, na které si musíte dávat POZOR!

Více informací
 

 

 

Potřebujete poradit?