Podnikatelský záměr ( plán ) + VZOR


Podnikatelský plán je důležitý dokument, který vám pomůže v začátcích. Ukáže vám možná rizika a definuje harmonogram činností. Je průvodcem na cestě k úspěšnému businessu a nezbytným podkladem při získávání investic. Podnikatelský plán potřebuje velký podnik stejně jako soukromá osoba uvažující o dráze samostatně výdělečné činnosti.

Co je to podnikatelský plán

Podnikatelský plán je dokument, který si sestaví začínající podnikatel ve chvíli, kdy se rozhoduje o obchodní činnosti. Může to být v začátcích podnikání, ale i ve chvíli, kdy se jedná o uvedení nového produktu na trh, novou investiční činnost nebo rozšíření obchodních aktivit na další trhy.

Podnikatelský plán nebo též Business Plán či Podnikatelský záměr představí faktory úspěchu budoucího podnikání, možná rizika, finanční plán i časový harmonogram. Je to určitá myšlenková mapa, kterou je možné (a žádoucí) v budoucnu upravovat a aktualizovat.

Proč podnikatelský plán

Podnikatelský plán pomáhá formulovat cíle podnikání. Kam bude firma směřovat, čeho chce dosáhnout a jaký bude její zisk. Označí, jaké má finanční zdroje na rozjezd podnikání a s jakým rozpočtem počítá v dalších letech. Definuje pozici konkurence a ukáže na tržní rizika. Popsání rizik vyžaduje i definování strategie, jak riziku předcházet a co dělat v případě, že dané riziko nastane.

Podnikatelský plán vám pomůže získat investory, představit strategii podniku a zajistit si u banky úvěr.

Především je ale návodem pro samotného podnikatele, jak vytýčené cíle dosáhnout.  

Podnikatelský plán mapuje reálnou situaci

Nelze se vyhnout jisté subjektivitě názorů při sestavování podnikatelského plánu. Proto se doporučuje sestavovat i pesimistickou a optimistickou verzi. Pesimistická verze počítá se všemi riziky a zároveň vyčíslí i možné ztráty. Optimistická verze může být mírně nadhodnocená a doufat v příznivou situaci na trhu. Zkušenost pak říká, že reálný podnikatelský plán se bude nacházet někde na pomezí obou variant.

Jakmile s podnikáním začnete, začnou se měnit i vnější podmínky na trhu. Nebojte se podnikatelský plán upravit. Je to dokument, který má co nejvíce odrážet skutečný stav a je třeba důležité aspekty do něj průběžně zanést. Podle toho upravíte i časový harmonogram a finanční plán.

Sepsání je snadné

Ačkoliv termín Business plan zní poněkud odborně, vůbec se jeho sepsání nebojte. Při sepsání postupujte podle vlastních představ a možností.

Jinak bude vypadat plán pro začínající švadlenku a jinak pro strojírenskou firmu. Myslete na to, že každá z cest je správná, protože se jedná o plánování vašeho nápadu. Není třeba se držet striktní osnovy. Ta vám má jen pomoci nevynechat některý z důležitých bodů. Ukáže vám cíl, lidské zdroje, finanční možnosti a rizika.

Osnova podnikatelského plánu

  1. Titulní strana
  2. Shrnutí
  3. O společnosti
  4. Představení produktu
  5. Průzkum trhu
  6. Postup dosažení cíle
  7. Lidské zdroje
  8. Rizika
  9. Finanční plán

 

Vzor podnikatelského záměru si můžete stáhnout ZDE

 

1. Titulní strana

Na titulní straně se zpravidla uvádí jen označení společnosti a kontaktní informace včetně IČO.

2. Shrnutí

Tuto část podnikatelského plánu vyplňte až úplně nakonec. Jedná se o stručné představení záměru podnikání. O jaký produkt se jedná a proč by měl mít na trhu úspěch. Kdo budou jeho zákazníci. Jaký očekáváte zisk a jak se vám jej podaří dosáhnout. V jakém horizontu předpokládáte ziskovost podniku a jaké jsou dlouhodobé cíle společnosti.

 3. O společnosti

V části o společnosti představíte zkušenosti osob, které stojí ve vedení podniku. Právní formu podnikání, adresu a lokalitu podniku. Můžete doplnit organizační strukturu a stručný popis kompetencí osob. Je možné zde doplnit i informace ohledně způsobu vedení účetnictví, zajišťovací dokumenty, pojistné smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích atd.

 4. Představení produktu

Představení produktu by mělo obsahovat detailní popis nabízeného výrobku nebo služby. V čem se liší od konkurenčních produktů a co přinese budoucím zákazníkům. Neměl by chybět popis výrobních postupů a požadavky na vstupní suroviny.

 5. Průzkum trhu

Průzkum trhu je třeba zpracovat ještě před začátkem podnikání.

Které firmy jsou vaší konkurencí?

Jak se liší váš výrobek nebo služba od ostatních?

Proč by měli zákazníci přijít právě k vám?

Za jakou cenu se bude výrobek prodávat?

Zároveň je třeba prověřit dodavatele jednotlivých surovin.

 6. Postup dosažení cíle

Plánujte jednotlivé činnosti a určete si časový harmonogram. Které úkoly musí být splněny, abyste se dostali do dalšího bodu? Kdy a jak jich dosáhnete? Jak podpoříte prodej výrobku? Jaký budete nabízet servis zákazníkům?

 7. Lidské zdroje

Ke každé definované činnosti musíte určit zodpovědnou osobu. Pokud zakládáte mikro podnik, bude zodpovědnou osobou vždy jen majitel. U velkých podniků můžete zodpovědnost rozdělit mezi několik vedoucích pracovníků.

 8. Rizika

Rizikům se nelze vyhnout. Pokud si však předem definujete možná rizika, můžete si i určit strategii, jak rizikům předejít a jak se s rizikem vyrovnat v případě, kdy nastane. V identifikaci rizik vám může pomoci SWOT analýza. Ta popisuje silné a slabé stránky podniku, příležitosti a hrozby.

Pro identifikaci rizik ale postačí i odpovědi na otázky:

Co se během realizace může pokazit?

S jakou pravděpodobností dané riziko nastane?

Co dělat v případě, že by riziko nastalo?

 9. Finanční plán

Finanční plán by měl obsahovat dvě části. Podrobně rozepište, jaké zdroje potřebujete před samotným začátkem podnikání a jaké zdroje pro první rok fungování podniku. Jedná se o zakladatelský a provozní rozpočet. Provozní rozpočet budete následně stanovovat na každé období a zohledníte v něm zkušenosti z let minulých.

Začátky podnikání mohou být náročné, ale bývají odměněny finanční svobodou a možností plánování vlastního času. Staňte se šéfem, podnikatelský plán vám pomůže.

 Zdroj: https://www.jobs.cz/poradna/15-kroku-jak-sepsat-podnikatelsky-plan/

Autor: redakce ZOXO

 


 

Další články

 

ZOXOvinky - blog o životě a financích

Znáte svého věřitele?

Český text obchodních podmínek a licence od České národní banky. Přesto si nepůjčujete peníze od české společnosti, ale od firmy, kde se linie vlastníků rozprostírá v zemích bývalého Sovětského svazu. Které společnosti se mohou pyšnit českým kapitálem?

Více informací

 

 

ZOXOvinky - blog o životě a financích

Jak vytvořit a spravovat domácí rozpočet

Mít rodinný rozpočet je i dnes pro mnoho lidí z jejich pohledu zbytečná věc, protože si většinou myslí, že i bez něj mají přehled o svých výdajích a za co přesně utrácí.

Více informací


 

ZOXOvinky - blog a financích a podnikání

Proč je půjčka online tak výhodná?

Půjčka online je v dnešní době stále více populární a proto si ji můžete vyřídit kdykoliv a kdekoliv, třeba právě teď na našich stránkách. Co k tomu potřebujete?

Více informací